آغاز به کار برنامه سرمایه گذار مهاجر کبک

کبک یک برنامه ی سرمایه گذار مهاجر تدارک دیده است که از امروز افتتاح شد و متقاضیان می توانند برای اپلای اقدام کنند. گفتنی است کبک در این دوره از جذب که تا 15 مارس 2019 تداوم خواهد یافت، مجموعا 1900 درخواست اخذ کرده است. حداکثر 1235 درخواست از چین (منجمله هنگ کنگ و ماکائو) پذیرفته خواهد شد. این برنامه که در بین علاقه مندان از محبوبیت برخوردار است تنها استریم مهاجرت استانی است که به متقاضیان اجازه می دهد از طریق سرمایه گذاری منفعل اقامت دائم کسب کنند. این بدین معنی است که کاندیدها تنها باید به مدت پنج سال در کبک سرمایه گذاری کنند.

اصلاح شرایط و معیارها

شایان ذکر و توجه است که معیارهای این برنامه اصلاح شده و تغییر یافته است و شرایط جدید از 2 آگوست اجرایی شده اند. عمده تغییرات عبارت اند از: افزایش خالص دارایی و ملزومات سرمایه گذاری که به ترتیب به 2 میلیون و 1.2 میلیون دلار کانادا افزایش یافته اند. قبل از این، خالص دارایی متقاضیان می بایست 1.6 میلیون دلار کانادا بوده و 800 هزار دلار کانادا سرمایه گذاری می کردند. همانطور که بیان شد، سرمایه گذاری باید طی یک دوره ی پنج ساله انجام شودو توافقنامه ی سرمایه گذاری با Investissement کبک می بایست از طریق واسطه ی مالی که مجاز به شرکت در QIIP است انجام پذیرد. سرمایه گذاری 1.2 میلیون دلار کانادا توسط دولت کبک تضمین شده و در سررسید و اتمام دوره ی 5 ساله باز گردانده خواهد شد. سایر شرایط عبارت اند از: سن متقاضی باید بالای 18 سال باشد، سابقه ی کار مدیریتی داشته باشد، قصد سکونت در استان کبک داشته و در سیستم امتیازات کبک نمره ی قبولی کسب کند. گفتنی است کبک دو برنامه ی مهاجرت کسب و کار دیگر هم دارد که عبارت اند از برنامه ی کارآفرینی کبک و برنامه کارگر خوداشتغال. این دو برنامه در 15 آگوست برای پذیرش تقاضاهای جدید افتتاح شدند.