اپلیکیشن مدیتیشن ۵۲ هرتز

این پروژه با الهام از اصوات طبیعت، باد، آب و فضاهای شهری و با امکان زمانبندی و تقطیع زمان به فواصل کوتاه مدت با استفاده از زمانسنج به کاربر کمک می کند تا بتواند برای تمرکز بر کار و یادگیری یا ایجاد زمانهای آرامش بخش در طول روز برنامه ریزی کند. این امکان موجب افزایش بهره وری و بهبود کیفیت زمان کاربر در 24 ساعت شبانه روز خواهد شد. اپلیکیشن 52 هرتز شامل بیش از 45 ساعت محتوای صوتی به همراه متن عکس و با قابلیت استفاده نامحدود در طول شبانه روز است و تلاش می کند تجربه آرامش، تمرکز و خواب راحت در زمان دلخواه را برای کاربران تسهیل کند و آنان را در راه دستیابی به بالاترین سطح یادگیری در کمترین زمان در فواصل زمانی مشخص و با استفاده از موسیقی یاری دهد.