هزار باده‌ ناخورده

 

 

درباره تاک

شرکت تیوان ارتباط کیش (تاک) فعالیت خود را در سال 1395 با کار بر روی ایده استارتاپی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی (پیکسلرن) در دو حوزه وب و اندروید آغاز کرد. پس از دو سال و همراه با نهایی شدن پروژه نخست، در اردیبهشت ماه 139۶ با طراحی و اجرای پروژه اپلیکیشن اندرویدی آموزش زبان (تاک) با تمرکز خاص بر زبان انگلیسی به فعالیتهای خود ادامه داد. همزمان با طراحی و راهاندازی این پروژه، تیمسازی جدیتر را آغاز نمود و در این فاصله پروژههای جدید 5۲ هرتز و دایو را نیز در دستور کار قرار داد؛ پروژههایی که در حال حاضر به مرحله تجاریسازی رسیدهاند. تیم تاک متشکل از افراد جوان باانگیزه، بااستعداد، مسیٔولیتپذیر و خلّاقی است که هریک در حوزه تخصصی خود با جدیت و همگام با دانش روز فعالیت میکنند و در عین حال تلاش میکنند با تقویت روحیه کار تیمی، بیشترین و بهترین خروجی ممکن را برای تمام گروه رقم بزنند. درکنارتولیدات ذکرشده،شرکت تاک در مسیر جدیدی در این حوزه سرمایه گذاری کرده و اقدام به فعالیت در بازاریابی محصولات خدمات ارزش افزوده VAS نموده است. در این زمینه، تاک توانسته است در مدت زمانی کوتاه به موفقیتهایی چشمگیر دست پیدا کند. تا جایی که در حال حاضر علاوهبر محصولات داخلی خود، توان و ظرفیت مارکتینگ برای محصولات و اپلیکیشنهای سایر شرکتهای معتبر را نیز کسب کرده و با این شرکتها وارد همکاری شده است