هزار باده ناخورده در رگ تاک است

درباره تاک

شرکت تیوان ارتباط کیش (تاک) فعالیت خود را در سال 1395 با کار بر روی ایده استارتاپی اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی (پیکسلرن) در دو حوزه وب و اندروید آغاز کرد. پس از دو سال و همراه با نهایی شدن پروژه نخست، در اردیبهشت ماه 139۶ با طراحی و اجرای پروژه اپلیکیشن اندرویدی آموزش زبان (تاک) با تمرکز خاص بر زبان انگلیسی به فعالیتهای خود ادامه داد. همزمان با طراحی و راهاندازی این پروژه، تیمسازی جدیتر را آغاز نمود و در این فاصله پروژههای جدید 5۲ هرتز و دایو را نیز

در دستور کار قرار داد؛ پروژههایی که در حال حاضر به مرحله تجاریسازی رسیدهاند. تیم تاک متشکل از افراد جوان باانگیزه، بااستعداد، مسیٔولیتپذیر و خلّاقی است که هریک در حوزه تخصصی خود با جدیت و همگام با دانش روز فعالیت میکنند و در عین حال تلاش میکنند با تقویت روحیه کار تیمی، بیشترین و بهترین خروجی ممکن را برای تمام گروه رقم بزنند. درکنارتولیدات ذکرشده،شرکت تاک در مسیر جدیدی در این حوزه سرمایه گذاری کرده و اقدام به فعالیت در بازاریابی محصولات خدمات ارزش افزوده VAS نموده است. در این زمینه، تاک توانسته است در مدت زمانی کوتاه به موفقیتهایی چشمگیر دست پیدا کند. تا جایی که در حال حاضر علاوهبر محصولات داخلی خود، توان و ظرفیت مارکتینگ برای محصولات و اپلیکیشنهای سایر شرکتهای معتبر را نیز کسب کرده و با این شرکتها وارد همکاری شده است.

Process

In an instant all was confusion; a thousand drawn swords menaced me from every quarter, and Sab Than sprang upon me with a jeweled dagger he had drawn from his nuptial ornaments.

Whale was seized and sold, and his Grace the Duke of Wellington received the money. Thinking that viewed in some particular lights, the case might by a bare possibility in some small degree be deemed, under the circumstances, a rather hard one, an honest clergyman of the town addressed a note. He could not use his short-sword to advantage because I was too close to him, nor could he draw his pistol, which he attempted to do in direct opposition to Martian custom which says that you may not fight a fellow warrior in private combat with any other than the weapon with which you are attacked. A fact thus set down in substantial history cannot easily be gainsaid. Nor is there any reason it should be. Of what precise species this sea-monster was, is not mentioned. But as he destroyed ships, as well as for other reasons, he must have been a whale; and I am strongly inclined to think.

v4_05
pexels-photo-1047261
pexels-photo-800356

Result

Calling to Dejah Thoris to get behind me I worked my way toward the little doorway back of the throne, but the officers realized my intentions, and three of them sprang in behind me and blocked my chances for gaining a position where I could have defended.

Thrusting Sab Than headlong from the platform, I drew Dejah Thoris to my side. Behind the throne was a narrow doorway and in this Than Kosis now stood facing me, with drawn long-sword. In an instant we were engaged, and I found no mean antagonist.