دیجیتال مارکتینگ

در واحد مارکتینگ شرکت تاک، تمرکز اصلی بر مارکتینگ خدمات ارزش افزوده VAS است که با استفاده از شیوه های مختلف دیجیتال مارکتینگ در فضاهای مختلف شبکه های مجازی مانند وب، موبایل و… انجام می شود. در حال حاضر تیم تاک توانسته به ظرفیت مارکتینگ بیش از 5.000 عضو فعال در روز برای سرویس های خدمات ارزش افزوده VAS دست پیدا کند. مزیت اصلی تیم مارکتینگ شرکت تاک، افرادی است که توان و تخصص فعالیت در حوزه های ارگانیک تر مبتنی بر استفاده بیشتر کاربران را نیز دارند. همچنین شرکت تاک BI اختصاصی مرتبط با VAS را طراحی و اجرا کرده است. ما در شرکت علاوه بر پنل های عادی که نیازمند فضای VAS است، پنل BI را نیز در اختیار داریم که با استفاده از آن میتوانیم به ازای هر محصول و مارکتینگ های مختلف مرتبط با آن، گزارش درآمد مرتبط با هر کدام را به تفکیک داشته باشیم. پنل BI از مهمترین زیرساخت های شروع پروژه های جدید برای شرکت ها است که شفافیت مالی حد اکثری را برای همکاری با سایر افراد و شرکت ها ایجاد می کند و دستیابی به این اطلاعات امکانی منحصر به فرد است که تنها شرکت های معدودی چنین پلتفرمی در این ابعاد در اختیار دارند.