اپلیکیشن ویدیوهای آموزشی دایو

Whale was seized and sold, and his Grace the Duke of Wellington received the money. Thinking that viewed in some particular lights, the case might by a bare possibility in some small degree.

Client: Dorte Mandrup
Date: 2016-04-07
Services: Design, Art Direction, Website

 

اپلیکیشن «دایو» مجموعه های گردآوری شده از بهترین و معتبرترین ویدیوهای آموزشی در زمینه های مختلف است که به کاربر امکان میدهد با پرداخت مبلغی بسیار اندک، همزمان با سرگرم شدن، دانش و مهارت خود را در حوزه های گوناگون تقویت کند. مهمترین ویژگی این اپلیکیشن، شغل محور بودن آن است. به این معنی که دسته بندی ها بر اساس مهارت و دانشی که افراد برای شغل و حرفه خود به آن نیازمندند، مشخص شده است. از دیگر ویژگیهای اصلی اپلیکیشن دایو، تنوع در دسته بندی ویدیوهای موجود است که موجب گستردگی مارکتینگ و جذب کاربر و در نتیجه موجب بازآوری بیشتر خواهد شد. نکته جالب توجه دیگر، دسترسی کاربران به ویدیوهای آموزشی از معتبرترین منابع جهانی است که باعث میشود کاربر بتواند مهارت و دانش خود را در زمینه مورد نظر با پرداخت کمترین هزینه ممکن افزایش دهد و همین امر هزینه پرداختی اپلیکیشن را توجیه پذیر میکند.