اپلیکیشن پیکسلرن

 

پروژه پیکسلرن، اپلیکیشن جامع آموزش زبان انگلیسی است که در دو نسخه وب و اندروید طراحی شده است. این اپلیکیشن در حال حاضر در مرحله رفع اشکا ت و آمادهسازی برای استفاده مدارس است و تیمی تخصصی در حال کار روی پروژه هستند. در انتشار اولیه این محصول، بخشهای یادگیری، پروفایل و مدرسه به همراه بازی کاری، روی وب اجرا شده است.