وب سایت پیکسلرن

Client: Mindsparkle Shop
Date: 2016-09-01
Services: Website Design, UX

پروژه پیکسلرن، اپلیکیشن جامع آموزش زبان انگلیسی است که در دو نسخه وب و اندروید طراحی شده است. این اپلیکیشن در حال حاضر در مرحله رفع اشکالات و آماده سازی برای استفاده مدارس است و تیمی تخصصی در حال کار روی پروژه هستند. در انتشار اولیه این محصول، بخشهای یادگیری، پروفایل و مدرسه به همراه بازی کاری، روی وب اجرا شده است.

هم اکنون این اپلیکیشن به صورت آزمایشی در دو مدرسه در حال اجرا است تا پس از استفاده دانش آموزان و معلمان، ایرادات احتمالی آن شناخته شده و برای عرضه نسخه نهایی، اشکال زدایی و تجاری سازی گردد.

In a word, the whale was seized and sold, and his Grace the Duke of Wellington received the money. Thinking that viewed in some particular lights, the case might by a bare possibility in some small degree be deemed, under the circumstances, a rather hard one, an honest clergyman of the town addressed a note to his Grace, begging him to take the case of those unfortunate mariners into full consideration.

02. Desktop Experience

In a word, the whale was seized and sold, and his Grace the Duke of Wellington received the money. Thinking that viewed in some particular lights, the case might by a bare possibility in some small degree be deemed, under the circumstances, a rather hard one, an honest clergyman of the town addressed a note to his Grace, begging him to take the case of those unfortunate mariners into full consideration.

03. Mobile Solutions

I directed Sola to proceed with Dejah Thoris along one of the less frequented avenues to the southern boundary of the city, where I would overtake them with the thoats as quickly as possible; then, leaving them to gather what food.

04. Other Features

Typography is the origin of language and of human communication. Moreover typography is the fundament of our culture, of ourselves. Only through language we as the human race could evolve.

Awesome Branding

In a word, the whale was seized and sold, and his Grace the Duke of Wellington received the money. Thinking that viewedin some particular lights, the case might by a bare possibility in some small degree be deemed, under the circumstances, a rather hard one, an honest clergyman of the town addressed a note to his Grace, begging him to take the caseof those unfortunate mariners.

Awesome Branding

In a word, the whale was seized and sold, and his Grace the Duke of Wellington received the money. Thinking that viewedin some particular lights, the case might by a bare possibility in some small degree be deemed, under the circumstances, a rather hard one, an honest clergyman of the town addressed a note to his Grace, begging him to take the caseof those unfortunate mariners.

05. Info

Typography is the origin of language and of human communication. Moreover typography is the fundament of our culture, of ourselves. Only through language we as the human race could evolve.

Client: Mindsparkle Shop
Date: 2016-09-01
Services: Website Design, UX
Visit Website