اپلیکیشن مکالمه تاک

تاک، یار تمرینی شما در مکالمه زبان انگلیسی است که به هوش مصنوعی گوگل برای تشخیص صدا مجهز است!دانلود اپلیکیشن تاک


دانلود اپلیکیشن تاک

برای تماس با ما، می توانید به آدرس

support@taak.io

ایمیل بزنید.

تلفن تماس:

۰۲۱-۲۶۶۰۳۹۶۵

تلگرام:‌

۰۹۹۱۴۹۶۴۴۰۴