اپلیکیشن مکالمه تاک


دانلود اپلیکیشن تاک

برای تماس با ما، می توانید به آدرس

support@taak.io

ایمیل بزنید.

تلفن تماس:

۰۲۱-۲۶۶۰۳۹۶۵

تلگرام:‌

۰۹۹۱۴۹۶۴۴۰۴


[thb_image_slider lightbox=”thb_gallery” thb_navigation=”” images=”25784,25785″ style=”text-align: center;”]